ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΓΡΑΦΗ

€0.00

Per 0

€0.00

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Η Δωρεάν Εγγραφή στη Hotelier Academy, δίνει μόνιμη πρόσβαση στα παρακάτω:

 

Ετήσιο 'Live Webinar Event'
με πρόσβαση στα αρχεία των παρουσιάσεων, καθώς και δυνατότητα λήψης των σχετικών Πιστοποιητικών Παρακολούθησης

 

Εξατομικευμένο Προφίλ Χρήστη
με πλήρες ιστορικό όλων των Webinars που έχουν παρακολουθηθεί

 

 

Membership Never Expires.

ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

€80.00

Per 0

€80.00

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Πρόσβαση για 1 μήνα στα παρακάτω:

 

Μηνιαία Induction Seminars (live)
που σας εισάγουν στους βασικούς όρους και έννοιες του κάθε department
Δείτε το πρόγραμμα των Induction Seminars

Educational Seminars
σε βασικές Ξενοδοχειακές Θεματικές, έτσι ώστε να είστε πλήρως ενημερωμένοι τόσο σε θέματα τεχνογνωσίας, όσο και σε όλες τις τελευταίες τάσεις

 

Εκπαιδευτική Βιβλιοθήκη
με υψηλής ποιότητας περιεχόμενο όπως Tutorial Cards kai Roleplaying Scenarios, που θα σας δώσουν πρακτικά skills

 

Premium Masterclasses
από επαγγελματίες του τουριστικού κλάδου που μεταφέρουν την τεχνογνωσία και την εμπειρία του στο κοινό της Hotelier Academy

 

Τεστ Αξιολόγησης και λήψη Πιστοποιητικών Παρακολούθησης
έτσι ώστε να αυξηθούν οι προοπτικές διεκδίκησης θέσεων εργασίας

Membership expires after 1 Month.

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

€120.00

Per 0

€120.00

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Πρόσβαση για 12 μήνες στα παρακάτω:

 

Μηνιαία Induction Seminars (live)
που σας εισάγουν στους βασικούς όρους και έννοιες του κάθε department
Δείτε το πρόγραμμα των Induction Seminars

 

Educational Seminars
σε βασικές Ξενοδοχειακές Θεματικές, έτσι ώστε να είστε πλήρως ενημερωμένοι τόσο σε θέματα τεχνογνωσίας, όσο και σε όλες τις τελευταίες τάσεις

 

Εκπαιδευτική Βιβλιοθήκη
με υψηλής ποιότητας περιεχόμενο όπως Tutorial Cards kai Roleplaying Scenarios, που θα σας δώσουν πρακτικά skills

 

Premium Masterclasses
από επαγγελματίες του τουριστικού κλάδου που μεταφέρουν την τεχνογνωσία και την εμπειρία του στο κοινό της Hotelier Academy

 

Τεστ Αξιολόγησης και λήψη Πιστοποιητικών Παρακολούθησης
έτσι ώστε να αυξηθούν οι προοπτικές διεκδίκησης θέσεων εργασίας

Membership expires after 1 Year.