ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

80.00€

Per 0

80.00€

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Πρόσβαση για 1 μήνα στα παρακάτω:

 

Μηνιαία Induction Seminars (live)
που σας εισάγουν στους βασικούς όρους και έννοιες του κάθε department
Δείτε το πρόγραμμα των Induction Seminars

Educational Seminars
σε βασικές Ξενοδοχειακές Θεματικές, έτσι ώστε να είστε πλήρως ενημερωμένοι τόσο σε θέματα τεχνογνωσίας, όσο και σε όλες τις τελευταίες τάσεις

 

Εκπαιδευτική Βιβλιοθήκη
με υψηλής ποιότητας περιεχόμενο όπως Tutorial Cards kai Roleplaying Scenarios, που θα σας δώσουν πρακτικά skills

 

Premium Masterclasses
από επαγγελματίες του τουριστικού κλάδου που μεταφέρουν την τεχνογνωσία και την εμπειρία του στο κοινό της Hotelier Academy

 

Τεστ Αξιολόγησης και λήψη Πιστοποιητικών Παρακολούθησης
έτσι ώστε να αυξηθούν οι προοπτικές διεκδίκησης θέσεων εργασίας

Η συνδρομή λήγει μετά από 1 Μήνας.

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

240.00€

Per 0

240.00€

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Πρόσβαση για 12 μήνες στα παρακάτω:

 

Μηνιαία Induction Seminars (live)
που σας εισάγουν στους βασικούς όρους και έννοιες του κάθε department
Δείτε το πρόγραμμα των Induction Seminars

 

Educational Seminars
σε βασικές Ξενοδοχειακές Θεματικές, έτσι ώστε να είστε πλήρως ενημερωμένοι τόσο σε θέματα τεχνογνωσίας, όσο και σε όλες τις τελευταίες τάσεις

 

Εκπαιδευτική Βιβλιοθήκη
με υψηλής ποιότητας περιεχόμενο όπως Tutorial Cards kai Roleplaying Scenarios, που θα σας δώσουν πρακτικά skills

 

Premium Masterclasses
από επαγγελματίες του τουριστικού κλάδου που μεταφέρουν την τεχνογνωσία και την εμπειρία του στο κοινό της Hotelier Academy

 

Τεστ Αξιολόγησης και λήψη Πιστοποιητικών Παρακολούθησης
έτσι ώστε να αυξηθούν οι προοπτικές διεκδίκησης θέσεων εργασίας

Η συνδρομή λήγει μετά από 1 Έτος.